โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

 ตามที่งานนิติการ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสามประเภท ประเภทละ 1 ท่าน ตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังต่อไปนี้ 1.สิบโทสมพงศ์ บุรีรักษ์ พนักงานเทศบาลดีเด่น 2. นางสาวรวิพร บุตรสมศรี พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น และ 3.นายจิระศักดิ์ วงศ์ภา พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น...ในการนี้ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ จึงให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น..ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะ!!

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ