โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

 ตามที่งานนิติการ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยาทานให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ บัดนี้..ทางคณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือก ตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นางประครอง อินตา ม.15 บ.โนนเตาถ่าน ในการนี้ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ จึงให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น..ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ!!

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ