ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)

 วันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายชูพันธ์ อเนกบุณย์ ปลัดเทศบาล ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL) ระหว่าง โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ นำโดย นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะทำการประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน..

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ