ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ มอบสิ่งของผู้ประสบวาตภัย ให่แก่ นางคายคำ ก้อนแก้ว บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 14 บ้านดงหนองหลวง โดยมี นายชาตรี บุญแพง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศาและนายอุดร หอมกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านดงหนองหลวง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบครั้งนี้ฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพิธีในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดชัยภูมิการาม (วัดกลาง) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี / เวลา 08.30 น. จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. จัดพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดพิธีปิดการแข่งขันเรือพาย ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ฉลองเขมราษฎร์ธานี 205 ปี ณ ศาลาริมแม่น้ำโขง หน้าวัด บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี..สรุปผลการแข่งขัน เรือพายฯ ประเภทไม่เกิน 40 ฝีฟาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เจ้าแม่จันทร์ทิมาพรและประเภทไม่เกิน10 ฝีพาย ถ้วย ก.ได้แก่ เจ้าแม่จันทร์ทิมาพร 2 และถ้วย ข. ได้แก่ เทพทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆทีมนะคะ!!

บรรยากาศการแข่งขันเรือพาย ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ฉลองเขมราษฎร์ธานี 205 ปี ณ ศาลาริมแม่น้ำโขง หน้าวัด บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเทพวงศา บริหารงานโดย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือพาย ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ฉลองเขมราษฎร์ธานี 205 ปี(วันแรก) โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอกแมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ ณ ศาลาริมแม่น้ำโขง หน้าวัด บ.นาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองช่าง เทศบาลตำบลเทพวงศา ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมสถานีรับน้ำเทศบาลตำบลเทพวงศา

 ตามที่งานนิติการ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือก พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสามประเภท ประเภทละ 1 ท่าน ตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังต่อไปนี้ 1.สิบโทสมพงศ์ บุรีรักษ์ พนักงานเทศบาลดีเด่น 2. นางสาวรวิพร บุตรสมศรี พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น และ 3.นายจิระศักดิ์ วงศ์ภา พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น...ในการนี้ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ จึงให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น..ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะ!!

 ตามที่งานนิติการ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยาทานให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ บัดนี้..ทางคณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือก ตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นางประครอง อินตา ม.15 บ.โนนเตาถ่าน ในการนี้ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีฯ จึงให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น..ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ!!

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ