วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 14:06

ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบันที่ 1 พ.ศ.2562)

     ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบันที่ 1 พ.ศ.2562) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา 999 หมู่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทร 045-429207, 045955895 แฟกซ์ 045429208 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ